BLOGG

Følg med oss i tiden framover. Her vil vi poste faglige innlegg, informasjon fra ulike offentlige og private fora som er av relevans for bransjen og næringen.

15.10.2019  HØYT FOKUS PÅ HR OG PERSONALLEDELSE GIR ØKT KONKURRANSEKRAFT!

Som toppleder eller mellomleder i en større eller mindre organisasjon er det ofte slik at man vurderer sin bedrifts soliditet, lønnsomhet og likviditet via tallmessige og kvantitative størrelser. Dette er også en svært viktig øvelse å foreta fordi den tar pulsen på det økonomiske hjertet i bedriften din. Den gir ledelsen et tydelig innblikk hvor solid, solvent og inntjeningsdyktig selskapet er på et gitt tidspunkt. Ulike analyser, økonomisk styring og strategi skal ta oss inn i ønsket retning. Identifisering og kartlegging av Key Performance Indicator(s) (KPI) er videre en kjerneøvelse for flere bedrifter som ønsker økt resultatgrad.

Økt konkurransekraft via HR og personalledelse er imidlertid et område som kanskje ikke har fått et like utviklet fokus som andre sentrale økonomiske begreper som gir forbedret resultat men et økt og tydelig fokus på god personalledelse kan gi ditt firma et konkurransemessig fortrinn i forhold til dine argeste konkurrenter. Sunne, trygge og åpne relasjoner mellom leder og medarbeider gir rammer for vekst både faglig såvel som personlig utvikling. Her spiller kommunikasjonen en sentral rolle. Kommunikasjon, kommunikasjonsform og retorikk i en bedrift kan definere hvorvidt et firma har lykkes i å implementere en personalpolitikk som gir resultater i verdensklasse. Bedrifter som er best i klassen utviser og har utviklet en stor forståelse for hvordan disse kritiske mekanismene i en organisasjon gir et konkurransefortrinn hvor man tiltrekker, rekrutterer og beholder de beste hodene, skaper et arbeidsmiljø hvor man finner glede, entusiasme og hvor det er utbredt en kultur hvor man gjør hverandre gode (team-arbeid kultur). En trygg og kompetent personalledelse vil fremme en åpen og nær kommunikasjon mellom leder og medarbeider hvor man i samspill finner gode løsninger på utfordringer som oppstår. Dette vil virke preventivt på destruktiv og mangelfull lederatferd som eksempelvis kan være helt eller delvis fraværende oppfølging av og muntlig kommunikasjon til medarbeider ved eventuelle avvik. Her er det kritisk med tett oppfølging om avviket er av vesentlig karakter. En kompetent personalledelse skal også hindre uønskede elementer som mobbing, trakassering, syndebukk-mentalitet og utfrysing av ansatte. Et arbeidsmiljø som fremmer destruktiv og giftig atferd som eksempelvis uklar og utydelig kommunikasjon (hvor retorikken er gjennomgående indirekte og diffus) på både leder- og medarbeidernivå kan i verste fall gi selskapet et uønsket og uheldig rykte. En trygg og profesjonell personalledelse gir trygge rammer, vil fremme en åpen, trygg og klar muntlig kommunikasjon mellom leder og medarbeider. Videre vil en sunn og prestasjonsrettet organisasjon alltid gi rom for feil og kontinuerlig prestasjonsforbedring.

Nevnte forhold som er beskrevet i denne artikkelen kjennetegner en bedrift med personalledelse i verdensklasse som både forstår og ser at verdien av samtlige faktorer og sub-elementer tilsammen vil bringe og løfte frem prestasjoner på ypperste nivå. Ledere på alle nivå som har forstått viktigheten av høyt fokus på HR vil oppnå vesentlige gevinster i form av økt produktivitet og forbedret inntjening - og til syvende og sist økt konkurransekraft!

01.10.2019  FRAMTIDENS TEKNOLOGI  - FOR DIN BEDRIFT?

Jeg så en svært interessant video-snutt fra Lerchendalkonferansen 2018 med en presentasjon fra Shahzad Rana som er teknologidirektør for Microsoft Norge. Her får vi presentert noen inspirerende tanker og ideer om hvordan framtidens teknologi virkelig kan gjøre vår hverdag enklere og ikke minst effektiv. For våre kunder gjelder dette implementering av all type relevant teknologi som vil gi deg som kunde en enklere hverdag og ikke minst et rimelig regnskap. Vi skal implementere all type teknologi som igjen kan fasilitere deg som kunde den best prisen til den beste kunde-opplevelsen. Teknologi i verdensklasse gir oss muligheter til å gi deg pris i verdensklasse.