TA KONTAKT I DAG

 1. Velg selv hvor mye hjelp dere trenger til deres regnskap. Dere kan med få tastetrykk endre dette senere.
 2. Signer oppdragsavtale enkelt med BANK ID.
 3. Dere blir tildelt og matchet en effektiv og profesjonell regnskapskonsulent - enkelt og smidig.
 4. Dere gir oss tilgang til regnskapssystemet deres el dere kan velge et om dere ikke har et i dag

VI YTER TJENESTER TIL SELSKAPER I ULIKE BRANSJER OG STØRRELSER

 • Ordinær regnskapsførsel
 • Rådgivning
 • Analyse
 • Styrearbeid; herunder emisjon
 • Lønn & HR administrasjon
 • Fusjon/fisjon
 • Fakturering
 • Outsourcing av tjenester v/sykdom, ferie el mangel på intern kompetanse etc.

VÅRE TJENESTER

RÅDGIVNING

Vi skal være en sterk sparringspartner for våre kunder og hele tiden inneha en proaktiv og prosessorientert tilnærming til alt vi gjør.

SKATT OG AVGIFT

Vi  kan skatt og avgift til fingerspissene og kan bistå med løsninger som kan minimere den skatte-og avgiftsmessige byrden som firmaet ditt vil pålegges.

REGNSKAP PÅ NETT

Tilbudet av gode nettbaserte programmer for økonomi og regnskap blir stadig større og bedre. Vi kan bistå deg med å finne rett løsning.

Hvilken nettbaserte løsning passer for deg? Kontakt oss gjerne før du bestemmer deg, så tar vi en prat om dine behov. Sammen sørger vi for at du får en god start og riktig løsning.

 • Tilrettelegging for effektiv bilagsbehandling
 • Kontering og registrering av bilag
 • Remittering og betaling av fakturaer
 • Avdelingsregnskap og prosjektregnskap
 • Rapportering, budsjettering
 • Purring og inkassotjenester
 • Lønn og personal
 • Dokumentskanning
 • Kunde- og leverandøroppfølging
 • Utfylling av mva.-oppgaver og andre offentlige oppgaver, statistikker etc.
 • Årsoppgjør og ligningspapirer
ANDRE TJENESTER

Vi kan tilby de mest helstøpte løsningene for ditt selskap

Styrearbeid, analyse, fusjon/fisjon, outsourcing ved eksempelvis sykdom/ferie el mangel på kompetanse internt er andre tjenester vi kan tilby.

Har du behov for annen bistand enn det som er spesifisert her - ta kontakt i dag og se hvordan vi kan finne de beste løsninger for ditt selskap

Fakturering kan være tidkrevende dersom man ikke har gode rutiner og effektive verktøy. Vi kan bistå med å reduserer det manuelle arbeidet og automatisere de oppgavene som tillater det. Slik blir faktureringen både effektiv og sømløs for din bedrift og dine kunder.

 • Fleksibilitet – vi setter opp den faktureringsløsningen du ønsker.
 • Automatisk overføring av utgående faktura til regnskapet.
 • KID-nummer og automatisk innlesning av bankfiler.
 • Kontroll og oversikt over alle utestående fordringer.
 • Svært effektive purrerutiner.
 • Inkasso i form av egeninkasso.

Sett bort hele eller deler fakturahåndteringen, få mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten og blir mindre sårbare.

Oppnå flere fordeler:

 • Opptre profesjonelt og pålitelig.
 • Bli mindre sårbare og unngå risiko forbundet med sykdom og mangel på personell.
 • Dra nytte av vårt høyt kvalifisert personell med fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende regler innen økonomi/regnskap, satser, tariffer, avtaler, mm.
 • Tilgang til veiledning og rådgivning fra de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
 • Få en uavhengig sparringspartner som kan gi innspill og nye syn på driften.

Hvordan skattlegges firmabilen og hvilke formkrav stilles egentlig til en arbeidsavtale? Lønn og personal er et krevende og stort fagfelt, med mange fallgruver. Vi kan bistå deg helt eller delvis innen lønn og personal.

Vi besitter spesialkompetanse innen lønn og personal, og kan ta lønnskjøringen fra A-Å eller kun levere programvare om ønskelig.

 

Vi kan bistå med:

 • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag
 • Kontroll/bistand med reiseregninger
 • Utkjøring og utsendelse av lønnsslipper
 • Konterings- og utbetalingslister
 • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Oversiktlige feriepengelister
 • Ryddig avstemmingsarbeid
 • Utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Øvrige rapporter og statistikker (SSB, AA osv.)

 

Dra nytte av flere fordeler ved å sette ut lønn og personal til oss:

 • Få en god oversikt over daglig drift, avvik og resultat.
 • Bli mindre sårbare og unngå risiko forbundet med sykdom og mangel på personell.
 • Dra nytte av vårt høyt kvalifisert personell med fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende lover og regler.
 • Tilgang og rådgivning fra de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
 • Få en uavhengig sparringspartner som kan gi innspill og nytt syn på driften.

Vi foretar det aller meste av styrearbeid herunder emisjoner av ulike slag(spleis, splitt etc), kapitalnedsettelser, avholdelse av profesjonelle generalforsamlinger og fungere som styresekretær samt alt annet som faller inn under denne kategorien.

Vi kan bistå med fusjon/fisjon i ulike skalaer, for ulike bransjer, effektivt og smidig.

Har dere utfordringer knyttet til mangel på ressurser ved sykdom, ferie eller rett og slett mangel på kompetanse internt? Vi bistår på kort forvarsel ved akutt behov for ressurser.